ایمیل :

info@heroushomes.com

تاکسی آنلاین

دسته بندی ها

آخرین پروژه ها

برای استفاده از خدمات تاکسی‌های آنلاین ترکیه هم مانند ایران، کافی است نرم افزار آن‌ها را نصب کنید. البته این تفاوت وجود دارد که قیمت این تاکسی ها از تاکسی های سطح شهر ارزان تر نیستند. بی تاکسی، آی تاکسی و … دو سیستم معروف تاکسی آنلاین هستند.

تاکسی آنلاین

تاکسی آنلاین

 

مقالات مرتبط