ایمیل :

info@heroushomes.com

خدمات کنسولی سفارت ایران

دسته بندی ها

آخرین پروژه ها

سامانه میخک

سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی (میخک) وبسایت جامع مدیریت خدمات کنسولی مورد نیاز هموطنان ایرانی است که با تشکیل پرونده الکترونیک (پروفایل) و تکمیل فرمهای خدماتی مورد نظر و بارگذاری (آپلود) تصاویر اسناد و ارسال آن برای نمایندگی مورد نظر، امکان تسریع و شفافیت بیشتر در ارائه خدمات فراهم شده است.
قبل از هر کاری ابتدا با مراجعه به آدرس سامانه میخک میبایست درخواست خود را ثبت و نیز باتوجه به شیوع بیماری کرونا جهت کنترل تعداد مراجعین از طریق سامانه appointment.mfa.ir اقدام به اخذ نوبت مراجعه نمایید.

کلیه هزینه های سفارت به یورو میباشد

امور گذرنامه

مدارک مشترک مورد نیاز برای کلیه امور گذرنامه

 • ورود به سامانه میخک و ثبت درخواست مرتبط
 • اصل گذرنامه فعلی و کپی از صفحات 2، 3 و صفحه دارای مهر آخرین خروج از کشور
 • اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و کپی از کلیه صفحات
 • سه قطعه عکس بیومتریک ۴*۳ جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
 • کارت پایان خدمت سربازی و یا برگ معافیت از خدمت سربازی برای مشمولین
 • کپی کارت شناسائی ملی
 • اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه

دارندگان گذرنامه خارجی

 • کپی از گذرنامه خارجی
 • تکمیل فرم تقاضای بقا به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

مدارک اضافی براساس نوع درخواست

صدور یا تعویض گذرنامه

کلیه هموطنان مقیم خارج از کشور که فاقد گذرنامه هستند، اعتبار گذرنامه آنان پایان یافته، حداقل یکسال از اعتبار آن باقیمانده و یا نیاز به تعویض گذرنامه دارند.

ایرانیان دارای اقامت قانونی

 • اصل و کپی مدرک اقامتی معتبر

ایرانیان دارای اقامت پناهندگی

 • اعلام کتبی شرح خروج از کشور و چگونگی اخذ پناهندگی و تشریح وضعیت کنونی
 • متقاضیان اولین گذرنامه باید شخصاً درخواست خود را ارائه نمایند و امکان ارسال مدارک از طریق پست وجود ندارد

گذرنامه مخدوشه

گذرنامه مخدوشه به گذرنامه ای گفته میشود که سهواً آبدیده، سوخته، فرسوده، خط خورده و یا به نوعی خدشه دار شده باشد. حضور شخص همراه مدارک الزامی است

 • فتوکپی آخرین اجازه اقامت
 • اعلام کتبی شرح کامل چگونگی مخدوش شدن گذرنامه بصورت مشروح در دو نسخه

گذرنامه مفقوده

افرادی که گذرنامه معتبر آنها به سرقت رفته و یا مفقود شده است، میتوانند درخواست صدور گذرنامه جدید نمایند.

 • اعلام کتبی شرح چگونگی مفقودشدن گذرنامه بصورت مشروح و خوانا در دو نسخه
 • ارائه نامه اعلام و تأیید پلیس محلی، مبنی بر مفقود شدن گذرنامه

برگ عبور

مدارک لازم جهت صدور برگ عبور افرادیکه گذرنامه اشان مفقود و یا به سرقت رفته است:

 • اصل و کپی بلیط تائید(OK)شده پس از اطمینان از صدور برگ عبور به مقصد ایران
 • گزارش پلیس و شرح چگونگی گم شدن گذرنامه و مدارک ایرانی در یک برگ با ذکر نشانی درخواست کننده در ایران و ترکیه
 • ارائه نامه از سازمان و اداره ای که درخواست پناهندگی داده شده است خطاب به بخش کنسولی برای پناهندگان

عابرین غیرمجاز

هموطنانی که بصورت غیرمجاز از کشور خارج شده اند میتوانند از کنسولگری ایران نسبت به ارائه درخواست رسیدگی به وضعیت خود اقدام نماید.

مدراک مورد نیاز:

 • ورود به سامانه میخک و ثبت درخواست
 • بارگذاری مدارک و تکمیل فرم
 • دریافت کد رهگیری و چاپ آن
 • مراجعه حضوری به کنسولگری ایران بهمراه اصل مدارک مورد اشاره
 • ارائه اصل رسید پرداخت هزینه خدمات کنسولی

چنانچه خروج غیر مجاز از کشور کمتر از ۵ سال باشد مبلغی به عنوان جریمه اخذ میگردد

وکالتنامه (گواهی امضا)

کلیه ایرانیان مقیم ترکیه جهت انواع وکالت و تصدیق امضاء طبق مراحل زیر میتوانند اقدام نمایند:

 • ورود به سامانه میخک و ثبت درخواست نوع وکالتنامه
 • بارگذاری مدارک و پرکردن فرم الکترونیکی
 • دریافت کدرهگیری و چاپ آن (به ایمیل نیز ارسال میگردد)
 • مراجعه حضوری به نمایندگی تعیین شده با اصل مدارک
 • پرداخت هزینه به حساب کنسولی سفارت و ارائه آن به سفارت
 • تایید مدرک / صدور وکالتنامه توسط بخش کنسولی سفارت
 • مراجعه به بخش تایید اسناد وزارت امورخارجه در تهران، به همراه کد رهگیری

تأیید مدارک پزشکی

 • ورود به سامانه میخک و ثبت درخواست
 • فتوکپی شناسنامه و یا گذرنامه معتبر ایرانی فرد متقاضی
 • مدارک بیمارستانی ممهور به مهر بیمارستان مربوطه
 • مدارک صادره توسط پزشک باید به تأیید اطاق پزشکان یا بهداشت محل رسیده باشد

ازدواج

مدارک مشترک برای ثبت ازدواج

 • تکمیل فرم درخواست ثبت ازدواج
 • اصل شناسنامه ایرانی زوجین (برای شناسنامه المثنی اخذ گواهی تجرد لازم است)
 • اصل گذرنامه زوجین و 2 نسخه کپی از صفحه مشخصات
 • اصل و 2 نسخه کپی مدرک اقامتی معتبر زوجین (خانم و آقا)
 • اصل و کپی گواهینامه سلامت جسمی و روحی و نداشتن بیماری واگیردار
 • اصل و 2 نسخه کپی عقدنامه شرعی صادره از مراکز و موسسات اسلامی مورد تآیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران
 • اصل و 2 نسخه کپی عقدنامه محلی (Evlilik Cüzdanı)
 • سه قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی، برای هریک از زوجین

گواهی تجرد

 • تکمیل فرم درخواست صدور گواهی تجرد
 • اصل شناسنامه و تصویر تمامی صفحات آن
 • تصویر صفحات مشخصات گذرنامه
 • رسید پرداخت هزینه خدمات کنسولی

در صورتی که شناسنامه المثنی باشد صدور گواهی تجرد منوط به دریافت پاسخ از مرکز میباشد.

گواهی عدم سوء پیشینه

مدارک مورد نیاز:

 • تکمیل سه نسخه درخواست گواهی عدم سوء پیشینه
 • اصل و 2 کپی از کلیه صفحات شناسنامه
 • اصل و 2 کپی از صفحات یک تا هشت گذرنامه و صفحه مهر آخرین خروج از کشور

امضای دارنده گذرنامه باید در محل مربوطه درج شده باشد.

 • اثر انگشتان متقاضی بر روی کارتهای مخصوص انگشت نگاری (انجام در زمان مراجعه)
 • هشت قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

عکس ها پشت نویسی شده باشد شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، تولد

 • درخواست کتبی متقاضی مبنی بر علت درخوسات گواهی عدم سوءپیشینه
 • ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه براساس تعرفه خدمات کنسولی
 • کپی کارت ملی

زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه حدود ۴۵ روز اداری (کاری) از زمان تحویل مدارک میباشد.

طلاق

طلاق ایرانیانی که ازدواجشان در شناسنامه آنها درج شده است، بنا به درخواست آنان و با ارائه مدارک ذیل در فرم کنسولگری ایران ثبت میگردد

 • تکمیل فرم درخواست ثبت رسمی طلاق
 • ارائه اصل شناسنامه زوجین
 • ارائه اصل و دو نسخه کپی طلاقنامه شرعی صادره از مراکز و موسسات اسلامی مورد تأیید کنسولگری ایران
 • ارائه اصل و دو نسخه کپی طلاقنامه محلی صادره از سوی دادگاه به انضمام ترجمه رسمی آن (چنانچه واقعه طلاق در خارج از کشور محل اقامت ثبت گردیده است، لازم است گواهی مربوطه به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل ثبت واقعه رسیده و یا از طریق نمایندگی آن کشور در کشور محل اقامت تأیید و به تأیید وزارت امور خارجه محل برسد)
 • ارائه ترجمه رسمی طلاقنامه محلی و دونسخه کپی از آن
 • چهار قطعه عکس جدید یکسان، ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی، برای هریک از زوجین
 • ارائه اصل و یک نسخه کپی مدرک اقامتی معتبر
 • ارائه اصل و دو نسخه کپی سند ازدواج زوجین
 • ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه براساس تعرفه خدمات کنسولی
 • کپی کارت شناسائی ملی

ساعات کار اداری سرکنسولگری

ساعات پذیرش بخش کنسولی به غیر از روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات رسمی، به شرح زیر میباشد.

 • هموطنان گرامی جهت انجام کلیه امور کنسولی 08:30 الی 11:30
 • اتباع خارجی جهت روادید (ویزا) و تائید اسناد تجاری 8:30 الی 11:30

ملاحظات:

دریافت کلیه مدارک و اسناد ارائه شده به بخش کنسولی بهمراه رسید در تاریخ معین شده

پاسخگویی تلفنی به امور کنسولی هموطنان گرامی

14:00  الی 16:00

شماره تلفن جهت تماس:

33-02125138230

وبسایت وزارت امور خارجه:

https://mfa.gov.ir

وبسایت کنسولگری ایران در استانبول:

https://istanbul.mfa.ir

آیدی کانال تلگرام رسمی:

IranconsulateIstanbul@

دفتر نمایندگی ترابزون:

3267651 – 3222190 (0462)

دفتر نمایندگی آنکارا:

4683357 – 4682820 – 4682821  (0312)

دفتر نمایندگی ارزوروم:

3154469 – 3162285 – 3159983  (0442)

مقالات مرتبط