ایمیل :

info@heroushomes.com

سیستمهای پرداخت جایگزین

دسته بندی ها

آخرین پروژه ها

به موازات سیستم بانکی، شرکتهای فین تک زیادی با همکاری در حال حاضر در زمینه سیستمهای تسهیل پرداخت فعالیت میکنند. عمده این شرکتها زیرمجموعه یکی از بانکها هستن اما شرکتهای مستقل نیز فعال هستند. افتتاح حساب در این سیستمها معمولا بسیار آسانتر و غالبا بصورت آنلاین از طریق سایت یا اپلیکیشن آنها صورت میگیرد و این سیستمها با ارائه کارتهای پرداخت و کارتهای مجازی امکان خرید های امن اینترنتی، خرید حضوری، حواله بین بانکی را به راحتی فراهم میکنند.

برخی از این سیستمها عبارتند از:

İşCepParaf

Papara

Tosla

Enpara

BonusFlaş

که دارای سایت و اپلیکیشن میباشند.

مقالات مرتبط