ایمیل :

info@heroushomes.com

مینی بوس یا دولموش Dolmuş/Minibüs

دسته بندی ها

آخرین پروژه ها

در واقع مینی بوس ها وسایل نقلیه شخصی و خصوصی هستند که البته با اجازه شهرداری اقدام به جابه جایی مسافر می کنند. البته از آنجا که کارت ارائه شده توسط شهرداری برای جابه جایی با مینی بوس مورد قبول نمی باشد به همین دلیل لازم است تا هزینه سوار شدن به صورت پول نقد به راننده پرداخت شود. البته هزینه ی مسیرها در مینی بوس در دید عموم قرار داده می شود و شما هنگام سوار شدن از آن اطلاع کسب می کنید.

کرایه مینی بوسها در استانبول بسته به مقصد تغییر میکنید اما اجرت ورودی 5.25 لیر میباشد و این مبالغ با توجه به شهرهای مختلف تفاوت پیدا کند.

مینی بوس یا دولموش

مقالات مرتبط