ایمیل :

info@heroushomes.com

پروژه های پیشنهادی ما

دسته بندی ها

پروژه عمار استانبول

350000 $

اسکودار

61

1

1

پروژه عمار استانبول

پروژه عمار استانبول

پروژه پروا 34

1200000 $

باکیرکوی

110

2

2

پروژه پروا 34

پروژه پروا 34

پروژه BÜYÜKYALI

1000000 $

زیتونبورنو

100

2

2

پروژه BÜYÜKYALI

پروژه BÜYÜKYALI

پروژه Flamingo Alkent

2626000 لیر

بویوک چکمجه

82

1

1

پروژه Flamingo Alkent

پروژه Flamingo Alkent

پروژه آتا پارک باهچلی اولر استانبول

520000

Bahçelievler

130

2

2

پروژه آتا پارک باهچلی اولر استانبول

پروژه آتا پارک باهچلی اولر استانبول

پروژه NİŞANTAŞI KORU

1000000 $

شیشلی

90

2

2

پروژه NİŞANTAŞI KORU

پروژه NİŞANTAŞI KORU