ایمیل :

info@heroushomes.com

دسته بندی ها

در عصر حاضری که علم و دانش افراد حرف اول را می‌زند، تحصیل در دانشگاه‌های برتر ترکیه بسیار حائز اهمیت شده‌است. این کشور که …
بانک های هر کشور تحت نظارت بانک مرکزی آن کشور کار می کنند. طبق قوانین بانک مرکزی ترکیه داشتن اقامت برای افتتاح حساب الزامی نمیباشد اما بعضی از بانک ها بسته به قوانین خاص خود داشتن اقامت را شرط اصلی افتتاح حساب می دانند…
سیستم آموزشى در ترکیه بطور رسمى ١٢سال آموزش اجبارى بوده و از سن ۵/۵ سال شروع مى شود و برای همه الزامى مى است….
بازارهای محلی استانبول برای آن دسته از افرادی که علاقه زیادی به خرید کردن دارند یکبهشت رویایی محسوب می‌شوند. انواع بازارهای محلی استانبول وجود دارد که می‌توانید بهترین ….
طبق قانون هنگام اجاره ی خانه در ترکیه کلیه اشتراکات آب، برق، گاز به نام مستاجر میباشد. همچنین بسیاری دیگر از خدمات نیز مانند اینترنت، تلویزیون کابلی و ……
دقت داشته باشید اگر بیش از ۶ ماه در ترکیه بمانید، نیاز هست تا حتما گواهینامه ایرانی خود را به گواهینامه ترک تبدیل نمایید. و نیز میبایست حتما…
اجاره خانه در ترکیه به صورت توافقی بین دو طرف است که با تنظیم اجاره نامه در بنگاه این توافق به امضای طرفین می رسد، اجاره خانه در ترکیه هم به صورت اجاره با وسایل می باشد…